Здраве и уелнес Кари Хосе избягва хапчетата, вместо това използва движението като лекарство

През 90-те години започна да става широко прието да се предписват опиоиди на хора, които се възстановяват от операция или нараняване, както и на тези, страдащи от умерена до тежка мускулно-скелетна болка (като болки в гърба и остеоартрит). Въпреки че са ефективни за справяне с болката, скоро ще разберем колко силно пристрастяващи са тези лекарства. Статистиката показва, че един на всеки четирима пациенти, получаващи дългосрочна опиоидна терапия в заведение за първична медицинска помощ, се бори с опиоидна зависимост.

Море:Здраве и уелнес: Почивката или движението са най-добри за болки в гърба?

Море:Здраве и уелнес: Трябва ли възрастта да е причина да се избягват определени упражнения?

И веднъж пристрастен е много трудно да спреш. Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) установиха в своя Годишен доклад за 2018 г. на свързаните с употребата на наркотици рискове и резултати, че през 2016 г. повече от 11,5 милиона американци съобщават за злоупотреба с опиоиди, отпускани с рецепта. И въпреки усилията за ограничаване на тази статистика, този брой отново започна да пълзи нагоре по време на пандемията.