Наследените мутации в гена MINAR2 водят до сензорна глухота

Изследователи от Катедрата по човешка генетика на Джон Т. Макдоналд и Института за човешка геномика на Джон П. Хюсман към Медицинския факултет на Университета в Маями Милър са открили, че наследените мутации в MINAR2 ген причинява глухота в четири семейства. Генната вариация засяга най-вече космените клетки на вътрешното ухо, които са от решаващо значение за слуха. Авторите вярват, че прогресивният характер на тази загуба на слуха при някои индивиди и при мишки може да предложи възможности за лечение. Проучването, озаглавено „Мутации в MINAR2 кодиращ мембранен интегрален NOTCH2-асоцииран рецептор 2 причинява глухота при хора и мишки ” беше публикуван онлайн на 21 юни в списанието PNAS.

MINAR2 играе основна роля в слуха и тези наследени мутации водят до сензорна глухота. Резултатите показват, че тези случаи могат да бъдат подходящи за интервенция с генетични терапии.

Мустафа Текин, д-р, професор, д-р. Отдел по човешка генетика на фондация Джон Т. Макдоналд и старши автор на статията

д-р Текин изучава генетичните основи зад загубата на слуха повече от 20 години и е натрупал биохранилище с база данни за геномно секвениране на свързани с глухота генни мутации в семейства по целия свят.

“Първо разглеждаме известни генни мутации”, каза д-р. Текин. “Ако не намерим такива, ние провеждаме секвениране на целия геном, за да идентифицираме потенциално нови гени или нещо, което може да сме пропуснали при първоначалния тест.”

В това проучване екипът секвенира генома на турско семейство, насочвайки се към известни гени за глухота, но не открива нищо. Следвайки секвенирането на целия геном, те откриха варианти на ДНК MINAR2, който едва наскоро беше описан в изследователската литература. Учените все още попълват празните места за функцията на гена.

След като идентифицираме вариациите в MINAR2 в едно семейство, Dr. Екипът на Текин потърси в тяхната база данни и намери второ семейство с различна мутация в същия ген. По-нататъшното разследване потвърди констатациите им при проучвания върху животни и идентифицира три различни MINAR2 мутации, които са причинили глухота при 13 души от четири семейства.

“Открихме, че този ген изпълнява важна функция”, каза д-р. Текин. “Протеинът се локализира в космените клетки и други области, които са от решаващо значение за слуха. Бъдещите изследвания ще се фокусират върху изясняване на ролята на гена.”

Клетките на косата преобразуват звука в електрически сигнали, които след това се изпращат до мозъка. Обикновено, когато децата се раждат глухи, те имат малко, ако изобщо има, живи космени клетки. В резултат на това генните терапии и други регенеративни усилия вероятно ще се провалят. Въпреки това, в модела с нокаут на мишката на MINAR2, космените клетки остават живи до по-късна възраст. Тази постепенна загуба на слуха може да позволи лечение.

„Това, което е изненадващо и обещаващо за потенциална интервенция, е, че когато разгледахме космените клетки в нашия модел на мишка, те са живи до определена възраст“, ​​каза Текин. “Това ни дава възможност да осигурим лечение. Бихме могли да вмъкнем нормалния ген и потенциално да възстановим слуха.”

Източник:

Справка в списанието:

Бадеми, Г., et al. (2022) Мутациите в MINAR2, кодиращ мембранен интегрален NOTCH2-асоцииран рецептор 2, причиняват глухота при хора и мишки. PNAS. doi.org/10.1073/pnas.2204084119.

.