Проучването изяснява как генното секвениране помага за разплитането на точните ефекти на TCM

Традиционната китайска медицина има една от най-дългите истории на всяка билкова система, позната на човека. И има дебел сноп от съвременни изследвания зад себе си.

Много изследвания на TCM са объркани от западна гледна точка

Проблемът с повечето от тези изследвания, поне от западна гледна точка, е, че изследваните материали често са слабо характеризирани. Повечето препарати на TCM се състоят от множество билкови компоненти, с известна степен на променливост в състава в зависимост от източника. Така че, когато проучванията използват материали, идентифицирани например като Huoxiang Zhengqi Powder, Sanren Decoction или Shenling Baishu Powder, е трудно да се знае точно какво е изследвано и кои компоненти на тези материали са отговорни за наблюдаваните ефекти.

В резултат на това, докато някои от откритията могат да се разглеждат като силно внушителни, те не могат да се считат за окончателни, поне когато се разглеждат внимателно през призмата на RCT модела, който се получава на Запад. (Като се има предвид това, слабото характеризиране на учебните материали също е недостатък на много западни билкови изследвания.)

Новото проучване е публикувано в списаниетоГраници в науката за растенията. Това е дело на изследователи, свързани с няколко университета, болници и изследователски институти в Китай.

Авторите отбелязват, че докато много препарати на TCM са показали добри ефекти в клиничната практика, не винаги е ясно защо.

„Функционалните компоненти и съответният фармакологичен механизъм на билките са неясни“, те казаха.

Секвенирането от трето поколение улеснява бързите, задълбочени анализи

Авторите отбелязват, че усъвършенстваната технология за генетично секвениране е направила този вид изследване възможно. Първото поколение, или секвенирането на Sanger, беше трудно за прилагане към сложни растителни геноми и беше бавно и скъпо за зареждане. Секвенирането от следващо поколение е втората итерация на технологията, но според изследователите все още страда от това “[C]някои недостатъци, като къса дължина на четене (обикновено 200-800 bp), несъответствия на основите, предпочитание на GC и миграция на шаблон по време на PCR амплификация, което може да повлияе на точността и целостта на данните за секвениране.”

.