Ранибизумаб и афлиберцепт са безопасни за лечение на DME

Екип от изследователи установи, че сравнението на ранибизумаб (Lucentis, Genentech) и афлиберцепт (Eylea, Regeneron Pharmaceuticals) показва, че и двете лекарства са безопасни и ефективни за лечение на диабетен макулен оток (DME).1

Проучването е проведено от Pierre-Henry Gabrielle, MD, PhD, от Университета в Сидни, Медицинско училище в Сидни, Дисциплина по офталмология, Save Sight Institute, Нов Южен Уелс, Австралия, и Отделението по офталмология, Университетска болница Дижон, Дижон, Франция и колеги от други европейски и австралийски институции.

Изследователите са анализирали ретроспективно нелекувани очи с DME, при които интравитреалното лечение с едно от двете лекарства (ранибизумаб 0,5 mg или афлиберцепт 2 mg) е започнало между 1 януари 2013 г. и 31 декември 2017 г. Всички данни са събрани в Fight Retinal Слепота! Регистри.

Констатации от анализа

Включени са общо 534 очи на 402 пациенти. Ранибизумаб е инжектиран интравитреално в 267 очи и афлиберцепт в 267 очи.

В това наблюдателно проучване в реалния свят данните показват, че коригираната надлъжна промяна в зрителната острота през 3-годишния период между ранибизумаб и афлиберцепт, използвайки всички очи, се различава значително (П <0,001). Изследователите обаче смятат, че това е резултат от значително по-големи печалби, постигнати с афлиберцепт през първите 12 месеца.

„Коригираната промяна в зрителната острота 3 години след като това първоначално превъзходство е намаляла беше подобна“, казаха изследователите, т.е. коригираната промяна в зрителната острота +1,6 (−0,1 до 4,2) букви за ранибизумаб в сравнение с +2,4 (−0,2 до 5,1) букви за афлиберцепт.

Въпреки това, коригираните средни промени в дебелината на централното подполе (CST) остават значително (P <0,01) различни през 3-годишния период в полза на афлиберцепт, т.е. -87,8 µ (диапазон, -108,3 до -67,4 µ за ранибизумаб) в сравнение с диапазона -114,4 (диапазон, -134,4 до -94,3 µ за афлиберцепт).

Изследователите съобщават също, че когато пациентите са имали умерено изходно зрително увреждане (зрителна острота ≤68 букви от проучването за ранно лечение на диабетна ретинопатия), зрението се подобрява по-бързо в очите, лекувани с афлиберцепт до 18 месеца лечение, в сравнение с очите, лекувани с ранибизумаб, който след това остава подобни до 36 месеца лечение.

Не е наблюдавана разлика при пациенти с леко изходно зрително увреждане (зрителна острота ≥ 69 писма от проучването за ранно лечение на диабетна ретинопатия).

„Афлиберцепт и ранибизумаб бяха безопасни и ефективни за DME в продължение на 3 години в ежедневната практика, въпреки че афлиберцепт имаше по-добри анатомични резултати“, заключават изследователите. „По-бързите и по-големи зрителни подобрения на 1 година, наблюдавани в очите, лекувани с афлиберцепт, когато представеното зрително увреждане е било умерено (зрителната острота ≤ 68 букви или 20/50) вече не е значимо до 18 месеца, както вече е описано в [randomly assigned clinical trial, RCT]. Средносрочните резултати от лечението в реалния свят на ранибизумаб или афлиберцепт за DME изглеждаха донякъде по-ниски от тези, докладвани в RCT.

Препратки

Gabrielle PH, Nguyen V, Creuzot-Garcher C, et al. Резултати от тригодишно лечение на афлиберцепт срещу ранибизумаб за диабетен макулен оток. Данни от борбата със слепотата на ретината! Регистри. Retina 2022; 42: 1085-94; doi: 10.1097 / IAE.0000000000003428

.