Приемът на автобиографии се увеличава при американци с рак

Въпреки че е известно, че сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) често нанасят смъртоносен удар при пациенти с рак, национален анализ облекчава категорично тежестта на хоспитализациите, свързани със сърдечно-съдови заболявания при тази уязвима …

Приемът на автобиографии се увеличава при американци с рак Read More

Нови прозрения за намаляване на ССЗ

Този препис е редактиран за яснота. Здравейте. Това е д-р ДжоАн Менсън, професор по медицина в Медицинското училище в Харвард и болницата Бригъм и Жена. Бих искал да говоря с …

Нови прозрения за намаляване на ССЗ Read More

Висок процент на недиагностицирани основни рискови фактори при исхемичен инсулт

Почти две трети от пациентите с остър исхемичен инсулт имат поне един недиагностициран основен рисков фактор, показват нови изследвания. Най-честите от тях са дислипидемия, хипертония и предсърдно мъждене (ПМ). Освен …

Висок процент на недиагностицирани основни рискови фактори при исхемичен инсулт Read More