Актуализации относно лечението/превенцията на ВТЕ при пациенти с рак

Бележка на редактора: Намерете най-новите новини и насоки за COVID-19 в Medscape’s Ресурсен център за коронавирус. Актуализирани насоки за клинична практика за лечение и профилактика на венозна тромбоемболизъм (VTE) за …

Актуализации относно лечението/превенцията на ВТЕ при пациенти с рак Read More

Приемът на автобиографии се увеличава при американци с рак

Въпреки че е известно, че сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) често нанасят смъртоносен удар при пациенти с рак, национален анализ облекчава категорично тежестта на хоспитализациите, свързани със сърдечно-съдови заболявания при тази уязвима …

Приемът на автобиографии се увеличава при американци с рак Read More