Пробиотици за превенция на педиатрична диария, свързана с антибиотици

Липсват доказателства за връзката между пробиотиците и антибиотиците. Диарията е често срещан нежелан ефект от антибиотиците, засягащ 11% до 40% от децата, лекувани с широкоспектърни антибиотици.1 Диария, свързана с антибиотици …

Пробиотици за превенция на педиатрична диария, свързана с антибиотици Read More